دسته: هوشمند سازی

Z-WAVE پروتکل
Z-WAVE پروتکل
Z-WAVE استفاده از فناوری اینترنت اشیا در ساختمان های هوشمند تجاری و مسکونی به شما این امکان را می دهد تا بتوانید از راه دور همه چیز را کنترل نمایید. بریا استفاده از یان فناوری باید از پروتکل هایی استفاده کنید. یکی از پزوتکل هایی که در سال های اخیر مورد استفاده بسیاری از دستگاه [...]

Read more

× چطور میتونم کمکتون کنم؟