پارکینگ هوشمند

هزینه های نیروی انسانی را حذف کنید

از رزرو آنلاین تا ورودی و خروجی پیدا کردن جای پارک و پرداخت هزینه به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود و نیاز به صدور کارت و اپراتور ندارید

پارکینگ فضای باز

با استفاده از سیستم دوربین های هوشمند مدیریت سلول ها را آسان انجام می دهید و سیستم ورود و خروج و بر اساس شماره پلاک بدون نیاز به صدور کارت و اپراتور به شکل آنلاین و با تلفن همراه قابل انجام است

پروژه های مرتبط