کشاورزی دیجیتال

گلخانه ، باغ و مزرعه هوشمند

با استفاده از سیستم های هوشمند کشاورزی پر سود و راحت را تجربه کنید.

آبیاری و کود دهی ، سیستم های کنترل دمای گلخانه و حفاظت از یخ زدگی باغ و مزرعه ، و نرم افزار های آنالیز محصول ، دوربین های دقیق دیگر کشاورزی به یک حرفه ی بدون ریسک تبدیل شده است.

 
گلخانه

 

در محیط گلخانه همه چیز در دستان شما می باشد. کنترل دما ، سیستم های برودتی ، آبیاری و کود دهی منظم ، با توجه به دما و میزان رطوبت خاک ، نتیجه شگف انگیز را تجربه کنید

مزرعه

 

مزرعه خود را به موقع آبیاری کنید و با توجه به شرایط آب و هوایی هم در مصرف آب صرفه جویی کنید هم تولید خود را چند برابر کنید

باغ میوه

 

آبیاری و کود دهی دقیق و منظم با نرم افزار و همچنین کنترل و حفاظت از یخ زدگی همگی به شکل یکپارچه اتوماتیک و کاملا هوشمند

 

پروژه های مرتبط