نمونه قرارداد طراحی وبسایت

نمونه قرارداد طراحی وبسایت
نمونه قرارداد طراحی وبسایت

امروزه یکی از مشکلات شرکت ها در طراحی وبسایت قرارداد بوده و بدست آورذن اطلاعات مکفی که طراح وبسایت را ملزم به ارائه خدمات کامل بنماید امری زمان بر و دشوار شده است از این رو نمونه قراردادی ساده طراحی وبسایت ایستای شرکتی و شخصی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت تا تعهدات طراح وبسایت و همچنین تعهدات سفارش دهنده وبسایت را بتوانید بخوبی بررسی نمایید.

قرارداد طراحي وب سايت

اين تفاهم مابين  شرکت وی وی اس كه از اين پس به آدرس اينترنتي www.xxxxxx.xx به عنوان سفارش دهنده شناخته مي شود و از طرف ديگر سرزمین دیجیتال هوشمند به نمایندگی آقای امین ملک مجري پروژه  طراحي وب سایت به نشاني :www.smartdgland.com   منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده ۱-  موضوع قرارداد

اجراي پروژه طراحي وب سايت (ايستا) تحت عنوان طراحي وب سايت به دو زبان فارسی و انگلیسی و پشتیبانی ۱۲ ماهه

ماده ۲-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد  یک ماه بوده و از تاريخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ شروع و در تاريخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸خاتمه مي پذيرد.

خدمات پشتیبانی ماده ۱۱ از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۱/۱۲/۱۳۹۹ به مدت دوازده ماه می باشد.

تبصره ۱: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و سفارش دهنده رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده ۳- تعهدات طراح وب سايت www.xxxxxxx.xx

۱-۳ ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

۲-۳ ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه  در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي در غير اين صورت جهت استيفاي حقوق خود ادام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت. که شامل تمامی رمز های عبور دسترسی وب سایت به طور مشخص خواهد بود.

۴-۳ ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي( استاندارد) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

۶-۳ ) نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

۷-۳) نمي تواند تا مدت گارانتي و پرداخت مبلغ قرارداد پشتيباني سايت را به غير واگذار كند.

ماده ۴- نوع وب سايت

وب سايت www.xxxxxxx.xx

به صورت ايستا Static طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را ندارد لذا در صورت درخواست طراحي آن بايد مبلغ جداگانه پرداخت گردد.

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ اين قرارداد x تومان طراحی، اسلایدر حرفه ای x تومان، پرسش های متداول x تومان، گالری و صفحه محصولات x تومان، متون شرکتی و متون محصولات x تومان، پشتیبانی سالانه x تومان (ماهانه x تومان) و زبان دوم انگلیسی x تومان (بعد از تحویل کامل وبسایت) است.

ماده ۶-  مراحل پرداخت

۱- مبلغ x تومان به عنوان پيش پرداخت پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت مي باشد.

۲- مبلغ  x تومان پس از ارائه گزارش طراحي و تاييد سفارش دهنده

(اصلاحات و تغییرات مورد نظر سفارش دهنده بعد از پرداخت مرحله دوم آغاز خواهد شد)

۳- x تومان بعد از انجام کلیه اصلاحات و تحویل کامل

(زبان دوم وبسایت بعد از پرداخت مرحله سوم آغاز خواهد شد و لازم بذکر است تغیرات ساختاری در این مرحله شامل هزینه می باشد )

۴- مبلغ  x تومان به عنوان یکسال پشتیبانی پس از ارائه گزارش تحويل کامل و آغاز گارانتي و پشتیبانی

ماده ۷-  تعهدات اصلي  سفارش دهنده

 تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد.

ماده ۸ – حقوق مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق مادي، علمي و معنوي طرح متعلق به www.smartdgland.com و www.xxxxxxx.xx

 مي باشد.

ماده ۹– فسخ

فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره ۱ اين ماده و ماده ۱۰ قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره يك ماده پنج، امكان پذير نيست.

تبصره ۱ : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت كار و  عدم ارائه نسخه نهايي كار در زماني پيش بيني شده و  همچنين مشاهده و احراز هر اشكالي غيرقابل رفع در وبسايت طراحي شده، علاوه بر ايجاد حق فسخ براي سفارش دهنده، طراح را مكلف به تأمين كليه خسارت هاي مالي و غير مالي مي نمايد. درصورت عدم تمكين طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طريق كه مصلحت بداند تأمين و وصول كند.

ماده ۱۰- شرايط خاص

 در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، هر يك از طرفين مي توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت كتبي به ديگري اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

ماده۱۱- گارانتي و پشتيباني سايت

سايت www.xxxxxxx.xx  به مدت ۱۲ ماه گارانتي از طرف طراح مي باشد. جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني.

ملاك انجام كامل موضوع قرارداد  اين است كه وب سايت از كيفيت مناسب با نظر نماينده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاري از نقص، همه بخش هاي آن قابل استفاده و دسترسي باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

تبصره ۱ : خدمات پشتیبانی شامل تغییرات محتوای متون، عکس ها و ویدئو ها می باشد و تغییرات ساختاری و اضافه نمودن مبحث جدیدی به غیر موضوعات توافق شده شامل هزینه خواهد شد.

ماده ۱۲- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده۱۳- نسخه هاي قرارداد

 اين قرارداد در ۱۳ ماده،  يك پيوست، به زبان فارسي و در دو نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد. كليه نسخ اين قرارداد و تبصره هاي ذيل به امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانند.

 نام ونام خانوادگي مدير پروژه  (سفارش دهنده)                                    سرزمین دیجیتال هوشمند ( طراح)

                         مهروامضاء                                                                         مهر و امضاء

×
× چطور میتونم کمکتون کنم؟